News

မီးစာကုန္ ဆီခမ္း တပ္ပ်က္

မီးစာကုန္ ဆီခမ္း တပ္ပ်က္

တကယ္ေတာ့ မအလဟာ သူမက်ရႈံးေၾကာင္းဂ်င္းဖို႔ ခုလို ေရြးေကာက္လုပ္မယ္ ဘာလုပ္မယ္ဆိုတာေတြနဲ႔ ျပည္သူကို ဂ်င္းထဲ့ေနေပမယ့္ မအလက်ရႈံးေနေၾကာင္းကို သူ႔ဘက္ကလူေတြကပဲ ကမၻာသိ ေၾကျငာအသိေပးေနတာပဲျဖစ္သည္ဆိုတာ

NUG PDF ေတြကို အၾကမ္းဖက္ပုံေဖာ္ၿပီး UN ကို ကယ္တင္ေပးဖို႔ တိုင္တန္းေပမယ့္ စစ္တပ္နယ္ေၿမ အဝိူင္း၀န္းျဖစ္တဲ့ ေနရာမွာေတာင္ လုံျခဳံမႈ မရွိေတာ့ေၾကာင္းနဲ႔ မအလ မကာကြယ္ေပးနိုင္ေၾကာင္း ျပယုဒ္နဲ႔ က်ရႈံးေနမႈကို ကမၻာသိ အသိေပးလိုက္သလိူ ျဖစ္ေစၿပီး

တနည္း ဒါသည္ပင္ မအလကို အားကိုး ယုံၾကည္လို႔ မရေတာ့ေၾကာင္းနဲ႔ သူ႔ဘက္သား ေအာက္ရွိသူမ်ားမွ မအလကိုေတာင္ အသိမေပးပဲ ေၾကာက္လန႔္ၿပီး UN ကို တိုင္တန္းတယ္ဆိုကတည္းက မအလ ဘယ္ေလာက္ သိကၡာက်ၿပီး ရႈံးေနေၾကာင္းနဲ႔

ဒါက္ို ခုထိ လိမ္ညာေနေၾကာင္း ဂ်င္းထဲ့ေနမႈေတြဟာ သူ႔ဘက္ေအာက္က လူေတြေၾကာင့္ ဘူးေပ့ၚအရွက္ရေစသလို ေအာက္လက္ငယ္သားေတြမွလည္း ယုံၾကည္မႈ မရွိေတာ့ေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပရာ ေရာက္ေနသည္ျဖစ္ရာ သူ႔ဘက့္သားလူေတြေတာင္ မအလ မကာကြယ္နိုင္ရင္

ခု ျပည္သူကို ကာကြယ္မႈ ေပးနိုင္ေတာ့မည္ဆိုတာေတြနဲ႔ ေရြးေကာက္လုပ္မည္ဆိုတာေတြဟာ အလိမ္ညာနဲ႔ ထြက္ေပါက္ဂ်င္းေတြသာ ျဖစ္၍ UN လို အေနနဲ႔လည္း ျပည္သူကို အနိုင္က်င့္ သတ္ျဖတ္နိုင္တုန္းက ဖိႏွိပ္ရက္စက္ထားၿပီး ခုမွ ျပည္သူက ျပန္တုန႔္ျပန္မွ အကူညီ ျပန္လာေတာင္းေနသည့္ပုံစံျဖစ္ေနသည့္အတြက္

မိမိအျပစ္ မိမိက်ခံေစရန္ ကိုယ့္အေရးကိုယ္ရွင္းရန္ဟူေသာ မူနဲ႔အတူ မကူညီပဲ ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီ ျဖစ္၍ နပတမွာ မလုံျခဳံ၍ အထက္ပိုင္းအဝိုင္း၀န္း ထြက္ေျပးေနၾကရသည္ဆိုတာနဲ႔ ေအာက္ေျခအဝိုင္း၀န္းမွ ခိုေအာင္း ပုန္းေနၾကရေတာ့သည့္ အျဖစ္နဲ႔ ရင္ဆိူင္ေနရသည္ဆိုတာ

ထို႔အျပင္ နယ္ေျမလက္လြတ္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားလည္း ေနရာအႏွံ့ တနိုင္ငံလုံးနီးပါး ျဖစ္ေန၍ ဒါကိုသိရွိလၽွက္ ခုထိအေသခံ အေပခံေနသူမ်ားနဲ႔ အခြင့္မရလို႔ ေစာင့္ဆိုင္းေနသူမ်ား ရွိသည့္အျပင္ ၿမိဳ႕ျပေတြမွာရွိတဲ့ ပိုင္ဆိူင္မႈေတြေရာင္းၿပီး ျပည္ပထြက္ေျပးေနသူေတြ မ်ားျပားလာေနၿပီဆိုတာ

ဒါကိုပင္ အခ်ိဳ႕မွ စစ္တပ္ဘက္ပဲ အစြန္းေရာက္ၿပီး အေသခံဖက္တြယ္ေနသလား အျခားေျပးစရာ ေျမမရွိလို႔ မွီတြယ္ေနသလား မသိေပမယ့္ ခုထိ စစ္တပ္ဂ်င္းသမၽွ ယုံၾကည္ၿပီး နိုင္မည္ ရပ္တည္လို႔ ရမည္ဆိုတဲ့ စိတ္အစြဲသ႑န္ေတြနဲ႔ ေနရာ ဌာန ပိုင္ဆ္ုင္မႈေတြ လက္လြတ္‌ဆုံးရႈံး မခံလိုေသာ သူမ်ားနဲ႔

အျခားေျပးစရာမရွိ၍ စစ္တပ္သာ ေသတဲ့အထိ မွီတြယ္ေနရေသာ ခ်ဳပ္တီးခံထားရေသာ အမိန႔္အာဏာေၾကာက္ၿပီး အထက္ေအာက္ေၾကာက္ ဘာမွလုပ္ခြင့္မရေသာ သူမ်ားမွ မအလရႈံးေနမွန္း လိမ္ညာေနမွန္း သိေပမယ့္ အခြင့္အေရး အျပည့္၀ မရေသး၍ ျဖစ္ေစ အေသခံၿပီး တိုက္မည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထားသည္ျဖစ္ေစ

ခုထိ မအလဘက္မွာ ႀကိဳက္ႀကိဳက္ မႀကိဳက္ႀကိဳက္ လက္ခံခံ မခံခံ ေျပးစရာ ေျမမရွ္ိေတာ့၍ သည္ထက္ ေနာက္ဆုံးခ်ိန္ထိ မအလ ၿမိဳ႕ျပေတြ အုပ္စိူး ရပ္တည္နိုင္မည္ အထင္နဲ႔ အျခားေနရာေတြ လက္လြတ္ဆုံးရႈံးေနရသည္ဆိူတာ မသိေသာ ေအာက္ေၿခ အဂ်င္းခံ လူတန္းစားမ်ားနဲ႔ ပိုင္ဆ္ိုင္မႈေတြ အဆုံးရႈံးမခံလိုေသာ သူမ်ားမွ ေနာက္ဆုံးခ်ိန္ထိ မအလရဲ့ အသုံးခ်ခံ ဘ၀ေတြနဲ႔ မိသားစုလိုက္ ေပးဆပ္ၿပီး ပ်က္သုန္းၾကရေတာ့မည္ဆိုတာ စိတ္မေကာင္းစြာ ျမင္ေတြ႕မိရင္း ထိုသိူ႔သူမ်ားအားလည္း ျပည္သူဟာ ဘယ္လိုမွ ကူညီကယ္ခြင့္ ရေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းနဲ႔ မအလထက္ စစ္တပ္သစၥာခံသူမ်ားအျဖစ္ နိဂုံးခ်ဳပ္ၾကေတာ့မည္ဆိုတာ

ထိူအေျခေနမွန္ကို သိၾကသူမ်ားမွ ခုခ်ိန္ အျမင္မွန္ရၿပီး အခ်ိန္ရွိတုန္း ေျပးသင့္ေၾကာင္းနဲ႔ ျပည္သူ႔ဘက္သို႔ ပူးေပါင္း ရပ္တည္လာၾက ေစလိုေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း အသိေပး တိုက္တြန္းရင္း မအလကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီး စစ္တပ္ကို ျပည္သူထံ ျပန္အပ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားရွိ၍ ခုထိ ေပခံ အခ်ိန္ကုန္ေစာင့္ လႈပ္ရွားေနသူမ်ား ရွိလၽွင္ဆိုရင္လည္း အျမန္သာ အထေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါဟု အႀကံျပဳရင္း မဟုတ္လၽွင္ မအလမွ အကုန္ ေလာင္တိုက္သြင္း ခုတုံးလုပ္ အသုံးခ်ၿပီး သူတို႔ထြက္ေပါက္အတြက္ ထိုးေႂကြး စေတးၾကေတာ့မည္ဆိုတာ ‼️

#မင္းၾကည္ညိဳေန 🕊️