Local News

ၾကားျဖတ္ဖမ္းယူ ေစာင့္ၾကည့္ေရးနဲ႔အတူ ပိုင္ရွင္အသစ္ ေရႊဗ်ိဳင္းျဖဴက တယ္လီေနာျမန္မာကို မင္းေအာင္လွိုင္ အလိုက် ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ၿပီ

ၾကားျဖတ္ဖမ္းယူ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီအစဥ္ေတြနဲ႔အတူ ပိုင္ရွင္အသစ္ ေရႊဗ်ိဳင္းျဖဴက တယ္လီေနာျမန္မာကို မင္းေအာင္လွိုင္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ စစ္ေကာင္စီအလိုက် ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ၿပီလို႔ Justice For Myanmar အဖြဲ႕ထုတ္ျပန္

ရန္ကုန္၊ ေမ ၁၈

Telenor Myanmar ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ကို စစ္ေကာင္စီ စစ္တပ္နဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ ေရႊဗ်ိဳင္းျဖဴ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုထံ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္လိုက္ၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္

လက္ဘႏြန္နိုင္ငံရဲ့ M1 Group က Telenor Group မိုဘိုင္းကြန္ရက္ ေရာင္းခ်မႈ အၿပီးသတ္ အပိုင္းအျဖစ္ အခုလိုလႊဲေျပာင္းေပးလိုက္တာျဖစ္ၿပီး ေရာင္းခ်မႈထဲမွာ တရားဝင္ၾကားျဖတ္ ဖမ္းယူမႈနည္းပညာ ပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ ယူေက၊ အီးယူ နဲ႔ ေနာ္ေဝနိုင္ငံတို႔ရဲ့ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့တာပါ

ေကာ္ပိုရိတ္မွတ္တမ္းေတြအရ ေရာင္းခ်မႈရဲ့ ေနာက္ဆုံးအဆင့္မွာ Cayman Islands မွာ မွတ္ပုံတင္ထားတဲ့ M1 Infrastructure Ltd က စကၤာပူဦးပိုင္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Investcom Pte Ltd ရွိ ရွယ္ယာ ၃၁၀ ကို ေရႊဗ်ိဳင္းျဖဴ တယ္လီကြန္းကုမၸဏီထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့တယ္လို႔ Justice For Myanmar က ထုတ္ျပန္ပါတယ္

Investcom Pte Ltd ဟာအဓိကအေနနဲ႔ ေငြသားနဲ႔ ျပန္လည္လဲယူနိုင္တဲ့ ဦးစားေပး အစုရွယ္ယာေတြက တဆင့္ Telenor Myanmar Limited ရဲ့ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပိုင္ဆိုင္တာပါ

M1 Group ကို လက္ရွိလက္ဘႏြန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ နာဂ်စ္မီကာတီရဲ့ မိသားစုက ပိုင္ဆိုင္တာျဖစ္ၿပီး၊ ေရႊဗ်ိဳင္းျဖဴတယ္လီကြန္း ကုမၸဏီလိမိတက္ကေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ မွတ္ပုံတင္ထားတဲ့ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ ပတ္သတ္ဆက္စပ္ေနတဲ့ ကုမၸဏီ ျဖစ္ပါတယ္

ဒီရွယ္ယာလႊဲေျပာင္းမႈရဲ့ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ေရႊဗ်ိဳင္းျဖဴဟာ Telenor Myanmar မွာ ယခင္က ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ထားခဲ့ရာကေန ယခုအခါ ၈၀ ရာခိုင္းႏႈန္းအထိ ပိုင္ဆိုင္မႈ ျမင့္တက္လာၿပီး ေရာင္းခ်မႈရဲ့ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ M1 Group ဟာ

ဂ်ာမဏီထုတ္ Utimaco တရားဝင္ ၾကားျဖတ္ဖမ္းယူေရး ပင္မ ဝင္ထြက္ေပါက္ LIG ကို ေရႊဗ်ိဳင္းျဖဴထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ဒီလႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈဟာ ၿဗိတိန္ရဲ့ ျပည္ပအာဏာပိုင္နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Cayman Islands မွာလည္း သက္ေရာက္မႈရွိတဲ့ ယူေကနိုင္ငံရဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ Utimaco LIG ကို ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီး Telenor က တပ္ဆင္ခဲ့သလို Telenor Group ဟာ ေနာ္ေဝဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ကာ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လမွာ LIG ကို M1 Group သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္

အဆိုပါ LIG ကို အသုံးျပဳၿပီး ျမန္မာစစ္ေကာင္စီဟာ Telenor Myanmar ကြန္ရက္ေပၚမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ဖုန္းေခၚဆိုမႈေတြနဲ႔ စာတိုေပးပို႔မႈေတြကို အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ ေစာင့္ၾကည့္နိုင္စြမ္း ရွိသြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္

ဒီေရာင္းခ်မႈက ျပည္သူ ၁၈ သန္းေက်ာ္တို႔ရဲ့ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ မွတ္တမ္းအခ်က္အလက္ေတြ အားလုံးကို စစ္ေကာင္စီ ထံ ေဖာ္ထုတ္ ေပးအပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး စစ္ေကာင္စီက

ျမန္မာျပည္သူေတြကို မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ၿပီး တည္ေနရာရွာေဖြဖို႔၊ ဖမ္းဆီးဖို႔အတြက္ ၎အခ်က္အလက္ေတြကို အသုံးခ်နိုင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုေဆာင္ရြက္ခ်က္ေၾကာင့္ Telenor Group နဲ႔ ေနာ္ေဝအစိုးရတို႔ဟာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္တဲ့ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ့ ရာဇ၀တ္မႈေတြမွာ ႀကံရာပါ ပတ္သက္ၾကသူေတြအျဖစ္ သက္ေရာက္ေစနိုင္ပါတယ္

Telenor Group အေနနဲ႔ စီးပြားေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢလမ္းညႊန္ အေျခခံမူေတြနဲ႔ နိုင္ငံစုံစီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးေတြအတြက္ OECD လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြအရ ေနာက္ဆုံးဝယ္ယူသူ ေရႊဗ်ိဳင္းျဖဴအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ တင္ႀကိဳကနဦးစီစစ္မႈ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ တာဝန္ေတြကို ပ်က္ကြက္ခဲ့တာပါ။
ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ အေရးယူဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအတြက္ Telenor Group နဲ႔ M1 Group တို႔ကို စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ အျမန္ဆုံး ျပဳလုပ္ဖို႔ ယူေက၊ ဆိုက္ပရပ္နဲ႔ ေနာ္ေဝအစိုးရတို႔ကို Justice For Myanmar က ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။

Telenor Myanmar ေရာင္းခ်မႈဟာ ေနာ္ေဝနဲ႔ အီးယူ ဥပေဒေတြအရ တရားဥပေဒနဲ႔ ညီညြတ္ျခင္း ရွိ မရွိ ကို စုံစမ္း စစ္ေဆးဖို႔ Telenor စာရင္းဝင္ ပါရွိတဲ့ ေအာ္စလို စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကိုလည္း ေတာင္းဆိုတယ္လို႔ JFM က ဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ယူေက၊ အီးယူနဲ႔ ေနာ္ေဝ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး Telenor Group၊ M1 Group နဲ႔ ေရႊဗ်ိဳင္းျဖဴ တို႔က စကၤာပူပိုင္နက္ နယ္ေၿမ အသုံးျပဳေနမႈကို စုံစမ္းစစ္ေဆးဖို႔နဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ့

နိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈေတြမွာ ႀကံရာပါပတ္သက္ေနတဲ့ စကၤာပူနိုင္ငံမွာ မွတ္ပုံတင္ထားတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအေပၚ ခိုင္လုံအားေကာင္းတဲ့ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ စကၤာပူနိုင္ငံကိုလည္း ေတာင္းဆိုထားတယ္။

Justice For Myanmar ရဲ့ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ မရတနာေမာင္က Telenor Group နဲ႔ ေနာ္ေဝအစိုးရတို႔အေနနဲ႔ အေရးယူဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈ ျပဌာန္းခ်က္ေတြနဲ႔

၎တို႔ရဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး တာဝန္ေတြကို သိလ်က္နဲ႔ တမင္သက္သက္ လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး ေရႊဗ်ိဳင္းျဖဴကုမၸဏီလက္ထဲ Telenor Myanmar ကို အၿပီးသတ္ေရာင္းခ်လိုက္တာက ျပစ္တင္ရႈံ႔ခ် စရာ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္ေကာင္စီက ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာကို သူတို႔ရဲ့ အၾကမ္းဖက္စစ္ဆင္ေရးမွာ လက္နက္အျဖစ္ အသုံးခ်ေနတာျဖစ္ၿပီး ယခုအခါမွာ Telenor Myanmar ကလည္း သူတို႔ရဲ့ စစ္လက္နက္ေတြထဲက လက္နက္တခုျဖစ္ သြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္ လို႔ ေျပာပါတယ္။

အခုလႊဲေျပာင္းမႈေတြက စကၤာပူနိုင္ငံကို အသုံးခ်ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနေသးတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္က ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ ၎တို႔ရဲ့ မိတ္ဖက္ေတြက စကၤာပူရဲ့ေငြေၾကးစနစ္ကို ဘယ္လို အျမတ္ထုတ္ေနၾကတယ္ဆိုတာကို ျပသေနတယ္လို႔ ၎ကဆိုပါတယ္။

ျမန္မာစစ္တပ္ကို ေငြေၾကးနဲ႔ စစ္လက္နက္ေထာက္ပံ့ဖို႔ စကၤာပူရဲ့ပိုင္နက္ကို အသုံးျပဳေနတာကို အဆုံးသတ္ဖို႔ စကၤာပူအေနနဲ႔ လက္ေတြ႕က်က် ထိေရာက္တဲ့ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ မရတနာေမာင္က ေျပာပါတယ္။ Crd- Khit Thit