Local News

စစ်တပ်သမိုင်းတွင် မရှိခဲ့ဘူးသည့် စစ်တပ်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်များ ဗီယက်နမ်စစ်တပ်သို့ ပေါက်ကြား

မင္းေအာင္လွိုင္ ဦးေဆာင္တဲ့ အၾကမ္းဖက္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား မိုင္တယ္လ္ ကိုအသုံးျပဳၿပီး အဂတိ အႀကီးအက်ယ္ လိုက္စားမႈမ်ား ရွိေန၊ ျမန္မာစစ္တပ္သမိုင္းတြင္ မရွိခဲ့သည့္ စစ္တပ္လၽွို႔ဝွက္ခ်က္မ်ား ဗီယက္နမ္စစ္တပ္သို႔ ေပါက္ၾကားမႈ ျဖစ္ပြား

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၈

မင္းေအာင္လွိုင္ ဦးေဆာင္တဲ့ အၾကမ္းဖက္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ မိုင္တယ္လ္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကို အသုံးျပဳၿပီး အဂတိအႀကီးအက်ယ္ လိုက္စားေနၿပီး၊ ထိုမွတဆင့္ ျမန္မာစစ္တပ္သမိုင္းမွာ မရွိခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္အေနနဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ့ လၽွို႔ဝွက္ခ်က္ေတြဟာ ဗီယက္နမ္စစ္တပ္သို႔ ေပါက္ၾကားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း Justice for Myanmar အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေလးႏွစ္နီးပါးအတြင္း မိုင္တဲလ္ဟာ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားထံ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ အခမဲ့ဆင္းကဒ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ မိုင္တယ္ဆင္းကဒ္ သုံးစြဲသူေတြဟာ စစ္ဘက္ေထာက္လွမ္းေရးရဲ့ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကို ခံေနရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

မိုင္တဲလ္လုပ္ငန္းကို Telecom International Myanmar ကုမၸဏီက လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ ၎ကုမၸဏီရဲ့ ရွယ္ယာရွင္ေတြထဲမွာ ဗီယက္နမ္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ Viettel Global Investment နဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္ပိုင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (MEC) တို႔ ပါဝင္ေနတာပါ။

မိုင္တဲလ္ ရဲ့ “ေအာင္တံခြန္”
=================

စစ္တပ္အတြင္း မိုင္တဲလ္သုံးစြဲသူမ်ား ရရွိလာေစေရး ေဆာင္ရြက္ရာမွာ မင္းေအာင္လွိုင္ဟာ ဗီယက္နမ္စစ္မႈထမ္းေတြကို ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ့ တန္ဘိုးႀကီးလွတဲ့ စစ္ဘက္ လၽွို႔ဝွက္အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူနိုင္ဖို႔ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း Telecom International Myanmar ရဲ့ စီမံခန႔္ခြဲမႈအဖြဲ႕က ဧၿပီလ တစ္လထဲမွာ သုံးစြဲသူအသစ္ ၂၅,၃၀၀ ရရွိေရး ပစ္မွတ္ထားတဲ့ “စစ္တပ္အတြက္ ေအာင္တံခြန္ ေရာင္းခ်မႈအစီအစဥ္” ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး၊ တပ္ရင္း/တပ္မမႉးမ်ားအား ပထမ ဦးစားေပး သုံးစြဲသူမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

Justice For Myanmar က ရရွိထားတဲ့မွတ္တမ္းအရ ေအာင္တံခြန္ ေရာင္းအားျမႇင့္ အစီအစဥ္ ျပင္ဆင္မႈအျဖစ္ မိုင္တဲလ္ဝန္ထမ္းေတြကို စစ္အေျခစိုက္ စခန္းအားလုံးရဲ့ စာရင္းကို ျပဳစုရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ထိုသို႔စာရင္းျပဳစုၿပီးေနာက္ မိုင္တဲလ္ဝန္ထမ္းမ်ားက စစ္အေျခစိုက္စခန္း တစ္ခုခ်င္း ဆီသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံတပ္ရင္း/တပ္မမႉးမ်ားရဲ့ အကူအညီနဲ႔ စစ္ဘက္ဝန္ထမ္းေတြရဲ့ အမည္၊ ရာထူး၊ ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္ အပါအဝင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

တပ္ရင္း/တပ္မမႉးေတြအေနနဲ႔ ၎တို႔ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား မိုင္တဲလ္ ေငြျဖည့္ကဒ္မ်ား ပုံမွန္ျဖည့္သြင္းေစရန္ တာဝန္ယူရၿပီး၊ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ေငြေၾကးလက္ေဆာင္မက္လုံးမ်ား စီစဥ္ေပးထားျခင္းဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံယႏၲရား ကိုသုံးၿပီး ေအာက္ေၿခ အရာရွိအရာခံ အၾကပ္တပ္သားမ်ား အေပၚ ေခါင္းပုံျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ စာဖိုင္၏ ခန႔္မွန္းခ်က္အရ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ့ စုစုေပါင္းအင္အားမွာ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕ေပါင္း ၃၇၉ ခု နဲ႔ စစ္သည္အင္အား ၃၈၆,၅၀၀ ဦး ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

မိုင္တဲလ္က ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ လၽွို႔ဝွက္စစ္ဘက္ သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြထဲမွာ စစ္သည္တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ့ စစ္ဘက္ဌာန အမည္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ တည္ေနရာၿပ ကိုဩဒိနိတ္မ်ားလည္း ပါဝင္ေနတဲ့အျပင္ စစ္ဘက္ေထာက္လွမ္းေရး ဌာနမ်ားရဲ့ စုဖြဲ႕မႈအခ်က္အလက္ေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။

မိုင္တဲလ္ရဲ့ အေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္း အစီအစဥ္အျဖစ္ စစ္သည္ေတြဟာ ၀၉၆၉ နဲ႔စၿပီး ၎တို႔ရဲ့ ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္နဲ႔ တသီးတသန႔္ ျပဳလုပ္ေပးထားတဲ့ အခမဲ့ဆင္းကဒ္တစ္ခု ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ ထိပ္ပိုင္း ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရသည့္ အရာရွိႀကီးေတြဟာ ၄င္းတို႔ကြပ္ကဲမႈေအာက္မွာရွိတဲ့ စစ္သည္ေတြရဲ့ ဖုန္းနံပါတ္ေတြကို အလြယ္တကူ သိရွိနိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

မိုင္တဲလ္ရဲ့ နံပတ္ခြဲေဝသတ္မွတ္မႈမွာ “၉၆၉” ဂဏန္းအသုံးျပဳမႈဟာ အစြန္းေရာက္ဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီေတြကို ေထာက္ခံေၾကာင္း အခ်က္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာနံပတ္ခြဲေဝ သတ္မွတ္ေရး စည္းမ်ဥ္းေတြကို ဆန႔္က်င္ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့တယ္လို႔ Justice For Myanmar က ေထာက္ျပထားပါတယ္။

မိုင္တဲလ္ရဲ့ စီအီးအိုျဖစ္သူ ဗိုလ္မႉးႀကီး ငုယင္သန႔္နမ္က ဗီယက္နမ္ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ Viettel Global Investment က ခန႔္အပ္ထားသူေတြ ဦးေဆာင္တဲ့ မိုင္တဲလ္ရဲ့ အေရာင္းဌာန၊ စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာဌာနႏွင့္ ဘ႑ာေရးဌာနတို႔ရဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမႈနဲ႔ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ျမန္မာစစ္တပ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလုံး မိုင္တဲလ္ကဒ္ကို မသုံးမေနရ သုံးၾကရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ စစ္တပ္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕ တစ္ခုခ်င္းစီရဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ၎တို႔ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ စစ္သည္မ်ား မိုင္တဲလ္ဖုန္း ကြန္ရက္ အသုံးျပဳေစရန္ႏွင့္ ပုံမွန္ဖုန္းေငြ ျဖည့္သြင္းေစရန္ တို႔အတြက္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရတယ္ လို႔ Justice For Myanmar ရဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ထိုအစီအစဥ္ရဲ့ ရလာဒ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ စစ္မႈထမ္းမ်ားရဲ့ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဝန္းက်င္ဟာ မိုင္တဲလ္ကို မျဖစ္မေန အသုံးျပဳေနၾကၿပီး၊ ထိုမွတဆင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ က်ပ္သန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ပမာဏာရွိတဲ့ အျမတ္ဝင္ေငြကို ႏွစ္စဥ္ရရွိေနျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုမွာ မိုင္တဲလ္ရဲ့ ျပင္ပဆက္ဆံေရး အရာရွိ ေဇာ္မင္းဦးက အရာရွိစစ္သည္ေတြကို မိုင္တဲလ္သုံးစြဲရန္ ဖိအားေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး၊ ဖုန္းေငြ ျဖည့္သြင္းခမ်ားကို စစ္သည္ေတြရဲ့ လစာထဲက ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမရွိေၾကာင္းလည္း ျငင္းဆိုခဲ့ပါေသးတယ္။

မိုင္တဲလ္၏ “အထူးပုဂၢိဳလ္မ်ား”
==================

မိုင္တဲလ္ ဟာ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း “အထူးပုဂၢိဳလ္မ်ား (VIP)” ေရာင္းခ်မႈ အစီအစဥ္မွတဆင့္ အုပ္စု ၆ စု ခြဲကာ မိုင္တယ္လ္ ဆင္းကဒ္ေတြကို ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။

အထူးပုဂၢိဳလ္ ၁ (VIP 1) အုပ္စုမွာ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတမ်ား၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္တို႔ကို ပစ္မွတ္ထားၿပီး၊ ၎တို႔အား အကန႔္အသတ္မရွိ ဖုန္းေခၚဆိုမႈနဲ႔ အင္တာနက္သုံးစြဲမႈမ်ား ေပးအပ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အဆိုပါ အစီအစဥ္အရ ဗီယက္နမ္စစ္တပ္ဟာ ျမန္မာအစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ားနဲ႔ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆက္သြယ္မႈနဲ႔ တည္ေနရာ ေတြအပါအဝင္ အခ်က္အလက္မ်ားစြာကို ရယူသုံးစြဲနိုင္ပါတယ္။

အထူးပုဂၢိဳလ္ ၂ (VIP 2) အုပ္စုမွာ ဝန္ႀကီးေတြ၊ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဥကၠဌ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေတြနဲ႔ တယ္လီကြန္း ဆက္သြယ္ေရးႀကီးၾကပ္ဌာနနဲ႔ အခြန္႐ုံးေတြရဲ့ အႀကီးအကဲမ်ား ပါဝင္ၿပီး၊ ၎တို႔အား လစဥ္ ၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ဖုန္းေဘလ္ႏွင့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း အကန႔္အသတ္မဲ့ အင္တာနက္အသုံးျပဳခြင့္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။

အထူးပုဂၢိဳလ္ ၃ (VIP 3) အုပ္စုမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြရဲ့ အဆင့္ျမင့္ စီမံခန႔္ခြဲသူမ်ားပါဝင္ၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္းအား ပစ္မွတ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အတြင္း လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဗီယက္နမ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ့ ၿပိဳင္ဖက္ေတြ ပါဝင္ေနတာ တိုက္ဆိုင္စြာ ေတြ႕ရပါတယ္။

Justice for Myanmar မွ ရရွိတဲ့ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုအရ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ မတိုင္ခင္အထိ အရပ္ဘက္ အစိုးရဝန္ႀကီးအမ်ားစုဟာ မိုင္တဲလ္ ဗြီအိုင္ပီ ဆင္းကဒ္မ်ားအား လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး အမ်ားစုမွာ မိုင္တဲလ္ဖုန္း ေအာ္ပေရတာကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသုံးျပဳခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ရာဇဝတ္ဂိုဏ္း၏ လုပ္ရပ္
==================

ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းရဲ့ မိုင္တဲလ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္ေတြဟာ ဗီယက္နမ္ စစ္တပ္ရဲ့ အကူအညီနဲ႔ ျမန္မာစစ္သည္မ်ား၊ အစိုးရအရာရွိႀကီးမ်ားနဲ႔ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္က ေစာင့္ၾကည့္ ေထာက္လွမ္းနိုင္ေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တာပါ။

မိုင္တဲလ္မွတဆင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္စစ္တပ္ေတြဟာ ျမန္မာစစ္သည္ေတြရဲ့ ပုဂၢလိက ဆက္သြယ္ေရးမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းနဲ႔ ၎တို႔ရဲ့ တည္ေနရာကို ေျခရာခံျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာစစ္တပ္ဟာ ဗီယက္တဲလ္ ဝန္ထမ္းေတြကို ကန႔္သတ္ထားတဲ့ စစ္ဘက္အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခြင့္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး၊ အဆိုပါ ဝန္ထမ္းေတြဟာ တာဝါတိုင္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ စစ္အေျခစိုက္ စခန္းေတြရဲ့ ေျမပုံေတြကို စုေဆာင္းျပဳစုခဲ့ၿပီး ျဖစ္သြားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

မိုင္တဲလ္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းဟာ မယုံနိုင္ေလာက္ေအာင္ အျမတ္အစြန္းႀကီးမားတဲ့ လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ငါးႏွစ္ေျမာက္မွစၿပီး ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း ခန႔္မွန္းေၿခ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၀၀ ထက္ ေက်ာ္လြန္တဲ့ ဝင္ေငြရရွိလိမ့္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ Justice For Myanmar က ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္ထားပါတယ္။

ျမန္မာစစ္တပ္ဟာ ၄င္းရဲ့ရာဇဝင္မွာ တခါမၽွ မရွိခဲ့ဖူးတဲ့ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ့ ဖြဲ႕စည္းမႈပုံစံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြကို ဗီယက္နမ္ စစ္တပ္သို႔ လက္လႊဲေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြဟာ “နိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး” အေၾကာင္း အျမဲေျပာဆိုေနေပမဲ့၊ ၎တို႔ရဲ့ စီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ပထမဦးစားေပးအျဖစ္ ထားရွိေၾကာင္း မိုင္တဲလ္ရဲ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေရာင္းခ်မႈအစီအစဥ္ေတြက ျပသေနပါတယ္။

စစ္တပ္ကို စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွ ဖယ္ရွားျခင္းသည္သာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရး တို႔အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ေရြးခ်ယ္စရာ ျဖစ္လိမ့္မယ္ ဆို တာကိုလည္း JFM ကေထာက္ၿပ ေျပာဆိုထားပါတယ္။။

KhitThitMedia